Nhật Bản

Khơi Dậy Đam Mê
Tập 6 Vietsub
Tình Yêu Sâu Đậm
Tập 3 Vietsub
Người Yêu 3B
Tập 5 VietSub
Dấu Ấn Rồng Thiêng
Tập 52 Thuyết Minh
Bức Thư Cuối
VietSub 720p
Khi Ve Sầu Khóc Phần Kết
Tập 15 Thuyết Minh
Phong Tư Vật Ngữ
Tập 14 Thuyết Minh
Black Lagoon (Phần 1)
Tập 12 Thuyết Minh
Nguyệt Đạo Dị Giới
Tập 8 Thuyết Minh